Timmerbedrijf Bakker

Langs het Noordzeekanaal in Velzen-Zuid in Noord-Holland staat sinds 1996 de verkeerscentrale Noord-West Nederland. De centrale heet “De Wijde Blik”. In deze verkeerscentrale komt de informatie van de verkeerssignalering, dynamische route-informatiepanelen, toeritdoseringen, wisselbewegwijzering en incidentmanagementcamera’s samen. Rijkswaterstaat medewerkers houden dagelijks toezicht op de actuele verkeersafwikkelingen, geven verkeersinformatie aan het Verkeerscentrum Nederland in Utrecht, overleggen bij (grote) omleidingen met het Verkeerscentrum Nederland en nemen zo nodig maatregelen bij files, werkzaamheden en ongevallen of calamiteiten. Daarnaast worden er vanuit de verkeerscentrale diverse bruggen en tunnels bediend. Timmerbedrijfbakker verzorgt het bouwkundige onderhoud aan de Verkeerscentrale “De wijde Blik”. Wij zorgen er voor in samenwerking met Cofely dat het gebouw perfect wordt onderhouden.